menu:

‘Schaduwkant’

De cultuur, de landschappen en de verhalen van de mensen die ik ontmoette in Spanje en in de Sahara waren een inspiratiebron voor de installatie ‘Schaduwkant’ waarin bergachtige vormen een relatie aangaan met menselijke gestaltes.

In de Sahara in Noord Algerije, Mauritanië, Marokko hoorde ik vele verhalen van de mensen die daar leven. Ik leefde mee met de angst voor het onbekende van donkere delen van bergen en woestijnen tijdens mijn lange tochten door de onherbergzame gebieden daar.

In Zuid Marokko ontdekte ik grote geweven doeken waarin de schaduwvormen van de bergflanken waren verwerkt. Deze doeken werden door de nomaden boven de ingang van hun tenten gehangen om hun angsten voor de donkere onbekende gebieden in de bergen te bezweren. Ook zag ik hoe berbervrouwen daar onder hun grote omslagdoeken wijde rokken van zwart kant droegen. Of hoe de Touaregs in Algerije zich hulden in grote wijde gewaden van geverfd indigo katoen.
In Spanje zag ik hoe vrouwen tijdens de processies van de Semana Santa hun lange mantillas van zwart kant over hoge haarkammen drapeerden. In Valencia bewonderde ik de traditionele kostuums van prachtige zijden gobelinstoffen.
Al die textiel is beladen met vele emoties, betekenissen en tradities.
Behalve praktisch nut worden menselijke eigenschappen en kenmerken als trots, rouw, mysterie, verleiding, religie, er mee uitgedrukt.
In de installatie ‘Schaduwkant’ mengde ik al deze betekenissen en uitdrukkingen met mijn ervaringen van een ongerepte natuur. Ik breng tegenstellingen in beeld van verleidelijk, fel zonlicht dat over de toppen en flanken van de bergen strijkt en de donkere mysterieuze schaduwpartijen. De spiegelgladde plas van zwarte epoxy weerspiegelt het geheel als een symbool van ijdelheid.

 

Schaduwkant’ (Shady Side)

The culture, the landscapes and the stories of the people I met in Spain and the Sahara, were a source of inspiration for the installation ‘Schaduwkant’ (Shady side), in which mountainous shapes correspond with human shapes.
In the Sahara in North Algeria, Mauritania, Morocco, I heard a lot of stories from the people who live there. I shared in their fear of the unknown of the dark parts of mountains and deserts during my long journeys through barren areas.
I often buy traditional textiles from the regions I travel through. In South Morocco, I discovered large woven cloths with shadow shapes of mountain sides incorporated in them. The nomads used to hang these cloths over the entrance of their tents to allay their fears of the dark unknown areas in the mountains. I also noticed that the Berber women living there, wore wide, black lace skirts under their large wraps. In Algeria, I saw how the Tuaregs dressed in elaborate robes made from painted indigo cotton and in Spain, I saw how the women draped their long, black lace mantillas over their big hair combs during the Semana Santa processions. In Valencia, I admired the traditional costumes made of exquisite, silk, Gobelin fabrics.
All these different kinds of textiles are charged with many emotions, meanings and traditions. Next to having a practical use, they express human attributes and characteristics like pride, mourning, mystery, seduction, religion. I mixed all those meanings and expressions together with my experiences with unspoilt nature in the installation ‘Schaduwkant’. I depict the opposites of seductive, bright sunlight brushing over the tops and sides of the mountains and the dark mysterious shadows. The smooth, glassy puddle of black epoxy reflects the whole as a symbol of vanity

back