FEMMIE DUIVEN

Indigo en ultramarijn

 

Indigo Eye

 

indigo geverfd textiel (20 meter), borduursel, zand, doornee ± 300 cm.

Op mijn reizen door de Sahara van Algerije en Mali verzamelde ik het indigo textiel, waar de Touareg zich in deze streken mee kleden. Deze stof is geverfd met de blauwe indigo kleurstof in een dermate sterke concentratie dat de mineralen in deze plantaardige verfstof een violette goudachtige glans op de stof achter laten. Huid en ogen worden met grote lappen stof en tulbanden beschermd tegen zon en zand. De cirkelvorm relateert aan het oog van de Touareg nomaden dat de eindeloze vlaktes van het landschap waar ze leven, rondom aftast tot aan de horizon. De cirkelvorm en het zand verbinden het landschappelijke van de Sahara met de binnenruimte van de expositieplaats.


 


 

Lapis lazuli, 2008,

 

Foto die liggend op een sokkel als onderdeel van een installatie gepresenteerd werd. Een hand vol blauwe lapis lazuli steentjes. Ieder steentje heb ik gevat in wit borduursel. Ze leken daardoor op ogen. De halfedelsteen lapis lazuli wordt in Afghanistan gedolven. Het is de grondstof voor ultramarijn pigment. Ultramarijn is afgeleid van het Latijnse oltromarino, hetgeen 'van overzee' betekent. In mijn hand gelegd voelden de steentjes als een koestering van het verlangen naar verre overzeese gebieden.

 

 

Lapis lazuli, 2008

 

Photo laying on a pedestal, which was presented as part of an installation. A hand full of lapis lazuli stones. I embedded every stone in white embroidery. That way they looked like eyes. The semiprecious stone lapis lazuli is mined in Afghanistan. It is the raw material for ultramarine pigment. 'Ultramarine' has been deducted from the Latin 'oltromarino', which means 'from overseas'. Laid in my hand the stones felt like a cherishing of the longing for overseas lands far away.